נושא נבחר כוהנים בעלי מומים — סקירה השוואתית

אין פלא שהקדמונים השקיעו מאמץ רב בחיבור רשימות מפורטות של פגמים הפוסלים כוהנים ואנשים אחרים המתיימרים להיות בקשר עם האלים ( למשל מגלה העתידות המסופוטמי ) , שהרי שלמות גופנית נדרשה גם מפמליית המלך ( דניאל א , ד ) וכן ממנהיגים ( כמו אבשלום , בשמואל ב יד , כה ) . בני כת קומראן אימצו את הרשימה המופיעה כאן , אולם הם הקפידו להשלים כמה נקודות החסרות בה ; למשל : וכול איש מנוגע [ באחת מכו ] ל טומאות | האדם אל יבוא בקהל אלה , וכול איש מנוגע ב [ אלה לבלתי ] החזיק מעמד בתוך העדה וכול מנוגע בבשרו נכא [ ה רגלים ] או | ידים [ פס ] ח או [ עו ] ר או חרש או אלם — או מום מנוגע [ בבשרו ] | לראות עיני – או איש ז [ קן ] כושל לבל [ ת ] י התחזק בתוך העדה אל יב [ ואו ] אלה להתיצב [ בתוך ] עדת [ אנו ] שי השם כיא מלאכי קודש [ בעצ ] תם ( , IQS ; 2 : 4 – 9 והשוו ורמש , מגילות ים המלח , עמ ' ; 102 ליכט , מגילת הסרכים , עמ ' . ( 265 - 264 התעודות המסופוטמיות עשירות ברשימות של מומים גופניים הפוסלים את בעליהם , בעיקר מגיד העתידות . ון דר טורן סיכם מומים אלה ( ון דר טורן , חטא ועונש , עמ ' , 29 ובתיקוני ); כך למשל " מי...  אל הספר
מוסד ביאליק