פסוקים ט-כא — עונשים על עברות מין

היא שגילוי עריות עם האם הוא חטא גס וכבד עד כדי כך שפסק דין מוות מובן מאליו . הנחה זו מסבירה גם את חסרונן של הבת והאחות ברשימה , וכן גם מדוע נפקד מקומן בפרק יח . יחסי מין עם אם , בת או אחות נחשבו לתועבה בעולם העתיק ; מצרים יצאה מכלל זה ( ראו יח , ג ) . ] כ , יג [ יש לראות את האיסור המקראי על ההומוסקסואליות בהקשר הכללי של כל ההתנהגויות האסורות האחרות בויקרא יח וכ . יש לציין גם שיחסים לסביים , אף שהיו מוכרים ונפוצים , לא נאסרו ( לעומת הכתוב בברית החדשה באיגרת אל הרומיים א , כו ) . ] כ , יד [ דוד דאובה טען שפסוקים טו - טז הם כנראה נספח , שכן עונש השרפה על חטאי משכב בהמה שנזכרים בהם נראה כמסיים את הסדרה שכולה " מות יומת " ( דאובה , מחקרים , עמ ' . ( 79 ואולם האיסור על משכב בהמה הוא טאבו עתיק יומין , המופיע בהרחבה לא רק בחוקי החתים ( סעיפים ; 200 - 187 מלול , עמ ' , ( 256 - 254 אלא גם בחוקה המקראית העתיקה ביותר ( שמות כב , יח ) , ואין זה אפוא חידוש כוהני . ] כ , יד [ חז " ל גרסו שהמתת הבהמה היתה שיעור מוסרי לבני האדם ( סנהדרין ז , ד ) . ואולם נכון יותר לשער שהבהמה הומתה משום שחטאה , כשם ששור...  אל הספר
מוסד ביאליק