פסוקים ז-ח — קדושה והתחלת התוכחה

] כ , ז [ אפשר לראות פסוק זה כפותח את התוכחה לעובר על רשימת המנהגים המיניים האסורים שתופיע בהמשך הפרק ( פסוקים ט - כא ) , וכמקביל למילות התוכחה שאוסרות על בני ישראל ללכת בדרכי מצרים וכנען , ובייחוד בכל הקשור להתנהגות מינית ( ויקרא יח , א - ה ) . לפי המקרא עמים אלה גם היו שקועים עד צוואר בהעלאה באוב ובפנייה לידעונים ( ראו נושא א לעיל ) . אם כך , ייתכן שיש לראות בפסוקים ז - ח מעין גשר , פסוקי מעבר בין המנהגים המפתים האורבים תמיד לעם ישראל כדי להטמיעו בקרב שכניו — עבודה זרה ופריצות מינית .  אל הספר
מוסד ביאליק