ג. פולחן האבות בעולם המקראי

הממצאים הארכיאולוגיים ותעודות בכתב מעידים עדות חד – משמעית על קיום פולחן אבות במזרח הקדום . בחפירות באבלה ( שבצפון סוריה ) נמצא מקדש מתקופת הברונזה התיכונה ובצדו בית – קברות , ושניהם הוקדשו לאבות שהלכו לעולמם ( ראו להלן ) . פולחן האבות כלל אכילת מאכלים טקסיים מיוחדים , טקסים שקראו בהם בשם המתים , הקרבת קורבנות מהחי ומהצומח וסגידה לצלמי האבות המלכותיים ( מתיה ) . אשר לשרידים של פולחן אבות בקרב הכנענים , יש הטוענים שהפסלים שנמצאו ליד המצבות בחצור הם אלילים המייצגים את האבות . על פי תאוריה זו היה תפקידם דומה לתפקידן של המצבות עצמן , דעה שמחזקת את הטיעונים שרואים במקדש המצבות בחצור מקדש שהיה מיועד לפולחן המתים ( בק , עמ ' . ( 94 בספרות הקדומה מופיעות עדויות רבות לנסך למתים . " ביום זה תעמוד מול שמש וגלגמש ... אשפוך מים צוננים בצינורותיך . רפאני למען אשיר את שבחיך " ( KAR 227 , iii 14 – 15 , 24 – 25 ראו בייליס , עמ ' (; 118 " לו תמיד יאסור שמש על הצינור הנועד לו לקבל מים צוננים שם בעולם השאול " ( tu ū (; CAD A / 2 , p . 324 b , s . v . ar " לו יעקור אותו שמש מארץ החיים ויותיר את רוחו לצמוא ...  אל הספר
מוסד ביאליק