פסוקים לו-לז — תוכחת סיום

] יט , לז [ " ושמ ְ תרם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם " . יש להשוות הצהרה זאת לפסוקים " את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ... ושמ ְ תרם את חקתי ואת משפטי אש ֶ ר יעש ֶ ה אתם האדם " ( ויקרא יח , ד - ה ) . המילים בפסוק לז מעידות באופן משכנע על החיקוי המודע בפסוק זה לכל המילים של ויקרא יח , ד - ה שצוטטו לעיל . החידוש הוא במילית " כל " , הנשנית פעמיים . לכן סיום ההכללה אומר למעשה שיש לשמור לא רק את כל האיסורים של פרק יח , אלא גם את כל הציוויים של פרק יט ( הופמן ב , עמ ' . ( 48  אל הספר
מוסד ביאליק