פסוקים לה-לו, יחידה 18 — מוסר בעסקים

כלי המדידה והשקילה שהיו בידי המוכר סיפקו לו הזדמנות גדולה ( ומכאן פיתוי ) לרמות בעסקאות מסחריות . לכן יחידה זו מתמקדת במאזניים , במשקלות ובאמצעי מדידה אחרים . ההכרזה ההצהרתית כאן בדבר מאזני צדק נשנית בדברים כה , יג - טז . שם היא פותחת באזהרה מקדימה על משקלות מזויפים ומסתיימת בסגנון משנה – תורתי אופייני בהבטחת גמול על שמירת המצווה ובגינוי על הפרתה . משקלות מזויפים הם נושא לגינוי חריף בנבואה ( הושע יב , ח ; עמוס ח , ה ; מיכה ו , י - יא ) ובספרות החוכמה ( דברים כה , יג - טז ; משלי יא , א ; טז , יא ; כ , י , כג ) . האשמה ממוקדת של עמוס ( עמוס ח , ד - ה ) מכוונת נגד אלה שבצביעותם שומרים את השבת בעודם משתמשים במשקלות ובאמצעי מדידה מזויפים . כפי שהיטיב לציין קנוהל ( בין פולחן למוסר , עמ ' , ( 33 פרק יט הוא התשובה הכוהנית ( ספר הקדושה ) לעמוס , בהדגישו את חשיבות שמירת השבת ( פסוקים ג , ל ) וההקפדה על יושר והגינות בעסקים .  אל הספר
מוסד ביאליק