פסוק כט, יחידה 13 — זנות: פולחנית או חילונית?

על פי המחקר המעודכן ביותר , זנות פולחנית , כלומר הזדווגות עם זרים כפולחן מקודש לשם הגברת הפוריות , לא היתה קיימת במזרח התיכון הקדום ( הוקס ; גרובר , קדש ; גרובר , קדשה ; גודפרנד ; ון דר טורן , זנות ונדרים ; ון דר טורן , זנות ) , והכתוב מדבר בזנות שאינה קשורה בפולחן .  אל הספר
מוסד ביאליק