פסוק יט, יחידה 9 — כלאיים

] יט , יט [ משמעות גדולה יש להיותם של הכרובים משני עברי ארון הקודש יצורי כלאיים ( יחזקאל א , ה - יא ) , כמו שומרי האלים במסופוטמיה ( השוו פרידמן ואוקונור , עמ ' -334 . ( 322 זהו הסימן הראשון , שיאושר בשני האיסורים הבאים , לשייכותם של הכלאיים לתחום האלוהי , שלבני אדם ( פרט לכוהנים , אנשים שקודשו בידי האל ) אסור לפלוש אליו . הסבר מקובל לאיסור כלאיים הוא שזוהי הפרה של הסדר שנתן אלוהים בעולם כשהפריד בין מיני בעלי החיים ( בראשית א ) , והכלאיים הם סמל של אי – סדר , של היפוך הבריאה ( קידושין לט , ע " א ; סנהדרין ס , ע " א ; אבן עזרא , רמב " ן , בכור שור ; קליש , , 2 עמ' ; 419 דילמן ורייסל ; דגלס , טוהר וסכנה , עמ ' ; 78 מגונט ; הוטמן ; שוורץ , תורת הקדושה , עמ ' . ( 328 - 324 תאוריה זו יכולה להסביר את איסור הזיווג , אך כפי שציין בולה , היא אינה מתאימה לשני האיסורים הבאים , כי זריעת כלאיים באדמה אינה " מזווגת " ( כלומר הזרעים מורכבים זה בזה ) , והזרעים נשארים נפרדים זה מזה ( בולה ב , עמ ' . ( 70 - 69 הסבר פופולרי אחר הוא שכלאיים בטבע מסמלים כלאיים בבני אדם , ומכאן שאיסורם אוסר גם נישואי תערובת...  אל הספר
מוסד ביאליק