פסוקים יט-כט — חובות שונות

פסוקים אלה עוסקים ביחסו של האדם לרכושו — בעלי חיים , יבול , בגדים ( פסוק יט ) , עבדים ( פסוקים כ - כב ) , אדמה ( פסוקים כג - כה ) , גופו הוא ( פסוקים כו - כח ) ובתו ( פסוק כט ) .  אל הספר
מוסד ביאליק