פסוקים טו-טז, יחידה 7 — אי–צדק ואדישות

אלוהי הצדק לא יסבול אי – צדק . זה עוד היבט של קדושת אלוהים . חז " ל הסבירו את פסוק טו " בצדק תשפוט עמיתך " : " שלא יהא אחד עומד ואחד יושב אחד מדבר כל צרכו ואחד אומר לו קצר דבריך " ( שבועות ל , ע " א ) . לפשע זה יש חמש תוצאות : הוא מטמא את הארץ , מחלל את השבת , מרחיק את השכינה וגורם תבוסת ישראל בחרב והגלייתו מן הארץ ( ספרא קדושים ד , א ) . בעיני חז " ל , זוהי הסיבה הבסיסית לקללות של ויקרא כו , יד - לח . " לֹ א תשא פני דל " . כלומר לא תפלה לטובה עני או חלש , לא " תרים " את מי ש " פניו נפלו" ( השוו בראשית יט , כא ; לב , כא ; שמואל א כה , לג ); אבל הביטוי הזה משמש גם בעבור הצד החזק יותר , המכובד ( איוב לב , כא ; לד , יט ; איכה ד , טז ) . ספר דברים משתמש בביטוי הניטרלי " תכירו פנים " ( דברים א , יז ) , המתייחס לכל הצדדים , עשיר כעני ( גרובר , נשא פנים ) . ] יט , טז [ " רכיל " מלשון " רוכל " , שהוא " סוחר , תגרן " ( יחזקאל כז , טו ; שיר השירים ג , ו ; רמב " ן , אברבנאל על ויקרא יט , א , בתוך הדיבור " והנני מפרש הפסוקים באופן שיותרו כל השאלות האלה " ) . אולי זוהי גרסה של " לרגל , להלעיז " ( ת...  אל הספר
מוסד ביאליק