פסוק ד, יחידה 2 — עבודת אלילים וצלמים של אלוהי ישראל

כפי שיידון ביחידות 12 ו – 15 ( פסוקים כו - כח , לא ) , צורות מסוימות של עבודת אלילים , כגון פולחן המולך ופולחן אבות , שוללות את קדושת ה ' , אלוהי החיים , ובפולחנות אלה נדון ביחידה 12 וביחידה 15 ( פסוקים כו - כח , לא ) . יחידה 2 היא שכתוב של הדיבר הראשון והדיבר השני . " מסכה " היא ריקוע על גוף עץ , המתארת אלילים מצופי מתכת המוזכרים במקרא ( דברים ז , כה ; ישעיה ל , כב ; מ , יט - כ ; מד , ט - כ ; ירמיה י , ג - ד ) . למעשה , אפשר להניח שאף עגל הזהב נעשה באותו אופן , מפני שהיה אפשר לשרוף אותו ( שמות לב , כ ) .  אל הספר
מוסד ביאליק