פסוקים נבחרים פסוקים א-ב — פתיחה: קריאה לקדושה

] יט , ב [ כותרת ייחודית בספר ויקרא , וככל הנראה היא מביעה בזאת את הרעיון של מחבר הספר ( או מחבריו ) שהפרק מרכזי לספר כולו . בעל סדר אליהו רבה מדגיש דבר זה באומרו שקדושה ( פרק יט ) לא ניתנה לכוהנים אלא לכוהנים , ללוויים ולישראלים ( סדר אליהו רבה טז , עמ ' . ( 72 על פי חז " ל , כל הנאמר בפרק זה נאמר לעדת ישראל כולה , שכן פרק זה " רוב גופי התורה תלויים בה " ( ספרא קדושים א , א ) מפני שנכללים בו עשרת הדיברות ( ויקרא רבה כד , ה , עמ ' תקנז ) . לדעת חז " ל יש לפרש פסוק זה מנקודת המוצא שהתנהגותו של עם ישראל שונה מהתנהגות עמים אחרים ( ראו פסדר " כ , החודש , עמ ' , ( 86 והם קושרים אותו לפרק יח , ומתייחסים למעשים מיניים פסולים ( ויקרא רבה כד , ו , עמ ' תקנט ; והשוו ירושלמי יבמות ב , ד [ ג , ע " ד = עמ ' . [( 838 כשנסרוק את הפרק נמצא כי אף על פי שרוב הציוויים ( כשלושים ) שליליים , רבים גם הציוויים החיוביים ( כארבעה – עשר ) . לפיכך מקדושה משתמעת לא רק " הפרדה מ – " אלא גם " הפרדה ל – " , ומאחר שהאל הוא אמת המידה שבה נמדדת כל קדושה , דוקטרינת ההידמות לאל לובשת ממדים רחבים יותר , ומשולה להתנהגות בפ...  אל הספר
מוסד ביאליק