נושאים נבחרים א. קדושים תהיו — חלק ג (המשך ההקדמה לפרקים יז-כז, נושא א, לעיל עמ' 175)

הקריאה לקדושה מופיעה רק בפרקים יט - כב ( יט , ב ; כ , ז , ח , כא ; כא , טז , כג ; כב , טז , לב ) ועוד בשני קטעים של ספר הקדושה ( ויקרא יא , מד - מה ; במדבר טו , מ ) בתחילת היחידות או בסופן . הסיכום " אני ה "' מופיע שמונה – עשרה פעם בפרק זה ומפוזר בנדיבות לכל אורך פרקים יח - כו . החוקים הכלולים בפרק יט נבחרו בשל יכולתם להיכלל בכותרת " קדושה" או בהיפוכה , " טומאה " וחילולה . ויקרא יט מספק את הצו לחולל שינוי בצורתה של הקדושה , תחת הקריאה לקדושה ( פסוק ב ) נמנות בו שש – עשרה יחידות ( עם שני תיקונים ) של ציוויים שבעזרתם אפשר להגיע לקדושה . עשרת הדיברות מהדהדים ביחידות . 2 - 1 יש לקדש את השבת ( פסוק ג ; שמות כ , ח - יא ; דברים ה , יב - טו ) , יש לכבד את ההורים ולירוא מהם ( פסוק ג ; שמות כ , יב ; דברים ה , טו ) , אסור בתכלית האיסור לעבוד אלילים או אפילו צלמים של אלוהי ישראל ( פסוק ד ; שמות כ , ג - ו ; דברים ה , ז - י ) . הציות לעשרת הדיברות הוא העושה את ישראל ל " גוי קדוש" ( שמות יט , ו ) . יחידה — 3 זבח השלמים ( פסוקים ה - ח ) . מזכירה במפורש את ה " קודש " ואת חילולו — " פיגול " ( פסוק ח ) ....  אל הספר
מוסד ביאליק