פסוקים ו-כג — יחסים מיניים אסורים, עריות

קרמייקל מציין שחוקי העריות המקראיים , בייחוד אלה שבויקרא פרקים יח וכ , הטביעו את חותמם על התרבות המערבית יותר מאשר כל קובץ חוקים מקראי אחר ( קרמייקל , חוק , עמ ' . ( 3 - 1 1 השאלה מדוע חלה קללה על כנען ( בראשית ט , כה ) ולא על אביו חם , שהוא החוטא האמתי בסיפור , העסיקה פרשנים במשך דורות , ייתכן שיש הסבר לכך : על פי פשר בראשית מקומראן ( , 4 Q 252 עמ' ב . ראו וכולדר ואבג , 2 עמ ' ; 215 - 212 אייזנמן ווייז , לפי ניתוחו של פרהליך ) . כנען קולל במקום אביו ( שם ט , כ - כב ) כיוון שאלוהים בירך את בניו של נוח ( שם , א ) ועל כן עברה הקללה לחם אל כנען בנו ( יש כאן אישור לדעתו של ר ' יהודה , בבראשית רבה לו , ז , עמ ' . ( 340 היחידה החברתית הבסיסית בישראל היתה בית האב , שהכיל שלושה עד חמישה דורות , כחמישים עד מאה נפש , שחיו בסמיכות אלה לאלה . אף על פי שהבית הישראלי הממוצע הכיל בדרך כלל רק ארבעה אנשים ( אב , אם ושני ילדים ) , המשפחה המורחבת , שבה כעשרים איש , חייתה יחד סביב חצר משותפת ( מילגרום , מינוח כוהני ; מילגרום , במדבר , עמ ' ; 336 - 335 ון דר טורן , דת משפחה , עמ ' . ( 204 איסורי העריות מופ...  אל הספר
מוסד ביאליק