ד. עבודת המולך

עבודת צלמים אינה אסורה בספר ויקרא , אך עבודת המולך אסורה , ואיסור זה מקבל הדגשה יתרה . כפי שנראה עתה , עבודת המולך נשאה עמה חטא כבד במיוחד מטעמים רבים . " עבודת המולך יכולה להיות קשורה לפולחן האבות , ואולי יש בכך להסביר מדוע חוקים אלו נגד המולך באים בצמידות לחוקים אחרים שנוגעים בנושאים אינטימיים הקשורים לחיי המשפחה " ( הרטלי , עמ ' . ( 337 - 336 כפי שאראה ( ראו פרק כ , נושא א ) , יש רגליים להנחה שהמולך היה אל שאול הקשור בפולחן המתים ; כמו כן , אראה שפולחן האבות היה נפוץ בישראל הקדום ( פרק כ , נושא ג ) , בייחוד במאה השמינית , תקופת חיבורו של רוב ספר הקדושה , ושייתכן שהמולך היה מתווך שהיה אפשר לזמנו כדי שיעלה את המתים באוב כדי להיוועץ עמם ( מכאן הצמידות של העלאה באוב למולך , ויקרא כ , א - ו ) . מה שמייחד את המולך מכל מדיום אחר של העלאה באוב הוא הזיהוי של עם ה ' , אלוהי ישראל , כפי שמרומז בפסקה הנושאית הצמודה לאיסור המולך , " ו לֹ א תחלל את ש ֵ ם א לֹ הי ךָ , אני ה "' ( פסוק כא ) . לבסוף , מה שעושה את פולחן המולך לחטא כה כבד הוא שהכנענים קיימו אותו על אדמת האל , דבר שטימא את הארץ והביא לי...  אל הספר
מוסד ביאליק