ג. האם המקרא אוסר יחסים הומוסקסואליים?

התשובה ברורה : בלא כל ספק ( שם , כב ; כ , יג )! אך לאיסור זה סייגים רבים : האיסור חל רק על ישראל ; הציות לחוק הוא תנאי למגורים בארץ הקודש ( ראו הצהרת סיכום , שם יח , כד - ל ); האיסור מוגבל לגברים , ואין איסור על יחסים לסביים . לכן יהיה לא נכון להחיל את האיסור הנידון כאיסור גורף ואוניברסלי . בכל הרשימה של יחסים מיניים אסורים אין איסור על יחסים לסביים . הייתכן כי הלסביות לא היתה קיימת בעת העתיקה או שהכותב לא היה ער לקיומה ? הלסביות היתה קיימת ואף פרחה , כפי שתועד בתעודות של הגדת עתידות ( omina ) ממסופוטמיה — שקדמו לישראל ( ; XXIV 33 ; TCS 4 , 194 בוטרו ופטצ ' וב ) ובכתביה של המשוררת היוונייה סאפו ( שנולדה בשנת 612 לפסה " נ ) מהאי לסבוס ( מכאן " לסביות " ) . אבל בעיני המקרא יש הבדל יסודי בין המעשה ההומוסקסואלי של גברים לזה של נשים : ביחסים לסביים אין הוצאת זרע , ולכן אין אובדן חיים . ומטעם זה לדעתי אין איסור על יחסים לסביים במקרא . לסיכום : הכתוב כלל אינו מדבר על תופעת הלסביות , הנוגעת למחצית הנשית של העולם ההומוסקסואלי ; מעל תשעים ותשעה אחוז מהעולם ההומוסקסואלי הגברי הלא–ישראלי אינם מקבל...  אל הספר
מוסד ביאליק