פרק יח התנהגויות מיניות אסורות ואיסור עבודת המולך

פרק יח נוגע במקצת הנושאים האינטימיים והמורכבים ביותר של זמנו ואף של זמננו . פסוקיו דנים ביחסים משפחתיים , יחסי מין , הומוסקסואליות וטקסים שקשורים לאמונה . בהתחשב בדרך שבה נתפס המקרא בנוגע לתחומים אלו בשיח המודרני , יהיה אך טבעי לחשוב שהמקרא אוסר על יחסים הומוסקסואליים באשר הם , כופה איסורים מיניים באופן שרירותי ואוסר נישואי תערובת בין יהודים ללא – יהודים , אבל בחינה מדוקדקת של פרק זה מראה שאף לא אחת מהנחות אלה אינה נכונה . נהפוך הוא . בחינה מדוקדקת זו תגלה לנו שמחברי ספר הקדושה ( H ) ניסו להגן על בני ישראל , בייחוד על הנשים , ממה שנתפס בעיניהם כחוליי הדור . ממאבקם ומשיטותיהם אפשר להבין את הוראותיהם אפילו כאשר אנחנו מפקפקים בהחלטותיהם הסופיות . בפרק שלושה חלקים : ( 1 ) התראות ( פסוקים ב - ה ); ( 2 ) איסורים ( פסוקים ו - כג ); ( 3 ) התראות ( פסוקים כד - ל ) . העובדה שרק איסור אחד בחלק השני מוגדר תועבה ( פסוק כב ) , בעוד כל מה שמופיע בחלק שלישי ( פסוקים כו , כז , כט ) מוגדר כך מראה שהעורך התערב כאן , ושמחברי ספר הקדושה ( H ) שילבו רשימה ישנה יותר בהתראות . החלטתי לחקור לעומק ארבע סוגיות ה...  אל הספר
מוסד ביאליק