נושאים נבחרים א. גר

עם ישראל ראה עצמו גר בארצו הוא ( בתקופת האבות , בראשית טו , יג ; כג , ד ) ובמצרים ( שמות ב , כב ; ויקרא יט , לד ) . יתר על כן , מכיוון שהארץ שייכת לאלוהים , מעמדו של עם ישראל בארץ — מבחינה תאולוגית ומשפטית — הוא מעמד של גר ( שם כה , כג ) . גרים הצטרפו לעם ישראל כשהוא עזב את מצרים ( שמות יב , לח , מח ; במדבר יא , ד ) , כשם שעשו גם כנענים רבים לאחר כיבוש הארץ ( וראו לדוגמה יהושע ט , ג - כז ); יצוין שהכנענים ששלמה שעבד לצורך הקמת מפעלי הבנייה שלו ( מלכים א ט , כ - כא ) נקראים " גרים" בספרות המאוחרת יותר ( דברי הימים ב ב , טז ) ( פארן , עמ ' . ( 116 לשיטת ספר הקדושה , עם ישראל לא היה הבעלים של האדמה שישב עליה , אלא קיבל את המתנה כחסד אלוהי לצמיתות , בתנאי שילך בחוקות ה ' . ואולם גרים לא יכלו להיות בעלי אדמות והיו ברובם עובדי אדמה שכירים ובעלי מלאכה ( דברים כד , יד - טו ) , או חיו בחסות החברה ( שמות כג , יב ) . גם הלוויים — אף על פי שהם חלק מעם ישראל — היו מחוסרי אדמות , ועל כן היו תלויים בשבטים שבקרבם ישבו ומכאן שגם הם יכולים היו להיקרא " גרים " ( וראו לדוגמה שופטים יז , ז ; יט , א ; וראו ...  אל הספר
מוסד ביאליק