ב. ה' בספר הקדושה (H) — סקירה

בספר הקדושה ( ויקרא יז - כז ) אלוהים מופיע כאל מפתיע . הוא אינו אל קנאי או אל טריטוריאלי , הוא אינו אוסר לעבוד אלים אחרים ( למעט מקרה אחד שידובר בו להלן ) . אך אף על פי שהוא אינו קנאי באשר לייחודו האלוהי , האל של ספר הקדושה עסוק מאוד בהגנה על אדמתו , היא ארץ הבחירה , הארץ המובטחת . בספר הקדושה הנזק הכרוך בחטא אינו אישי בלבד , אלא חשוב מכך , הוא נזק טריטוריאלי : החוטאים אמנם מזהמים את עצמם , אך הסיכון הגדול הכרוך במעשיהם הוא שהם מטמאים את הארץ , ובטומאת הארץ הם מטמאים את שם האלוהים . נראה שבהמשך לקשר הראשוני הזה לארץ , האל של ספר הקדושה מעריך מאוד את הנאמנות , ויש לו חוש צדק שהוא חוש שבטי . ספר הקדושה הוא המקום שבו מופיעה תפיסת העולם של עין תחת עין , מידה כנגד מידה , כשיטת עונשין . אל זה של ספר הקדושה מגלה עניין עמוק ומתמשך בקדושת הפרט , ואולי כאן טמונה התרומה הגדולה ביותר של האל של ספר הקדושה : האתיקה בשירות הקדושה ( ראו גם ויקרא ה , כ - כו , נושא ב , לעיל עמ ' . ( 59 - 58 אך אם אותו אל אחד , ה ' , אוסר על העבודה לאלים אחרים , אין כל זכר לכך בספר הקדושה אלא בקשר לעבודת המולך ( שם כ , א...  אל הספר
מוסד ביאליק