ויקרא יז-כז: ספר הקדושה (H)

התמונה המילולית והאידאולוגית של ספר ויקרא משתנה בפרק יז . מכאן ואילך אנחנו בפרקי ספר הקדושה ( מקור , ( H ושני שינויים חשובים מאוד מופיעים בהם : טומאה פולחנית הופכת לטומאה רוחנית , ותחום הקודש מתרחב וחובק מעתה את הארץ כולה , לא רק את המקדש , ואת עם ישראל כולו , לא רק את הכוהנים . בגלל שני שינויים אלה הדגש הוא מעתה על התנהגות אתית ועל מתן זכויות אזרחיות שוות לגר . שינויים אלה מצוינים על ידי אוצר מילים וסגנון חדשים , וכפי שנראה , המקור הכוהני ( P ) מקבל כאן משמעות חדשה .  אל הספר
מוסד ביאליק