ב. טיהור מקדשים בבבל

כבר נטען שאת חגיגות השנה החדשה הבבלית אפיינו טקסים של חזרה בתשובה , ולכן אין סיבה לחשוב שטקסי החזרה בתשובה שנועדו לעשרה בתשרי הם טקסים מאוחרים . למרבה הצער , המקור המתאר את חגיגות ראש השנה הבבלי איננו שלם , אך הוא מתאר בפרוטרוט את האירועים שהיו נהוגים בבבל מב ' בניסן ועד ה ' בו . הדמיון ליום הכיפורים מפליא , וכיוון שכך , בחרנו להביא את המקור הדן בה ' בניסן במלואו : בחמישה בחודש ניסן ( בעוד ?) ארבע שעות ללילה , יקום כוהן ה – es . galus וירחץ ... ילבש גלימת פשתן אל מול האל בל והאלה בלתיה ֶ .... והיה כאשר שלם טיהור מקדש ( בל ובלתיה ) , הוא ( כוהן ה – es . galus ) ייכנס למקדש Ezida למקדש הפנימי ( cella ) האל נבו , ובידו מחתה , לפיד וקערת – egubbu לטהר את המקדש , והוא יזה מים ( מ ) הפרת והחידקל אשר בכדים שבמקדש . הוא ימשח את כל דלתות המקדש בשמן ארזים . בחצר המקדש הפנימי יניח הכוהן מחתת כסף ועליה יניח בשמים וברוש . הוא יקרא לשוחט לערוף ראש של איל , ואת גופו של האיל ייקח כוהן ה –masmasu לטקס טיהור המקדש . הוא ילחש את הלחשים להברחת השדים מהמקדש . הוא יטהר את המקדש הפנימי כולו ואת סביבותיו , וי...  אל הספר
מוסד ביאליק