פרק טו זיבה — הפרשות מאיברי המין

מדוע הופרדו שני הפרקים העוסקים בזיבה זה מזה ? אילו היה חלק זה של ספר ויקרא מסודר על פי נושאים , היה אפשר לצפות שפרק טו יצורף לפרק יב , העוסק בזיבה גם הוא . אך נראה שהרצף של פרקים יב - טו נקבע לא על פי הנושא , אלא על פי משך תהליך הטיהור ומורכבותו , בסדר יורד . החטיבה הראשונה בסדרה זו , פרק יב , דנה בטהרת היולדת שנמשכת ארבעים או שמונים יום ; השנייה , פרקים יג - יד , עוסקת בטהרת המצורע המצריכה שמונה ימים , ארבעה קורבנות ומשיחה בשמן ; ולבסוף , פרק טו , עוסק בזבים , שטהרתם מצריכה , בהתאם לסוג הזיבה , שמונה ימים ושני קורבנות , שבעה ימים או יום אחד . חוקי ההיטמאות בקודש המוצגים בנושא ב מסוכמים כדלהלן . . 1 הטומאה של הקודש משתנה ביחס ישר לעוצמה של מקור הּ , ביחס ישר לעוצמת הקדושה של הקודש וביחס הפוך למרחק ביניהם . כמו כן , לטומאה יש סף , ערך קבוע , שמתחת לו אי אפשר להחילה . . 2 המקדש הוא מקרה פרטי של החוק הכללי ( מס ' , ( 1 שלפיו א . הטומאה היא פונקציה של עוצמת מקור הּ לבדו , כלומר טומאות בעוצמה גדולה ומכל מרחק ( במחנה ) יטמאו את המקדש . ב . הטומאה חלה בשלושה ספים , בסדר עולה : המזבח החיצוני ,...  אל הספר
מוסד ביאליק