נצשת נבח מה מסתתר מאחורי מות נדב ואביהוא?

תפ : סרתצ על מצפ נדב צתבר : צת רש ל : ברן כלשצנצה מצפם : ר : על גע דפר צלת תצלריר . : צת לת נק ם מחמפ תר צע רחרד כלש : צ , תלת מחמפ תצלחן נמשך . תרן סתג , : מנרע של : סרתצ : ר : ל : קן על : תרני סרם של מחב רצ : כצ : נררם צשל פלמרדר : םה : ם : ברנצ : ריב ש : גי פ גיצ פ : רת יגס גל לברוצע שתרנצ מו רך מגדש , מנקנצן משצכלל , צמעל : כצל , כצ : נרם . תבל ררחצס מנרע תנצכר לכצ : נרם ר : ר : בבחרנפ : מעי : בע כם . : ם רדעצ קם ש : גי פ גיצ פ : רפ : מנ : ק תלרלר נתצץ ( תצ מרלק צם , צרג ת ת , עמ ' 630 - 628 ) צ : ברנצ שלעפ ררתצש עם רש תל , צבערג : נשרם ( תצ ר מר : מד , יצ - רי ) , עלצל ל : פתפצפ לתלרם תח רם . תם : בנפר נכצנ : תפ פג רפ נדב צתבר : צת , רש לו ף תפ : כצ : נרם לחב פם :: רסיצ רפ של מנהיגים רוחניים אחרים של עם ישראל — בעלי ספר דברים ( הדויטרונומיסט ) , רשויות מדיניות , נביאים וחכמים — ששללו הקטרת קטורת פרטית ומחו נגדה — אך לשווא . על רקע סיפורי המדבר , סיפורם של נדב ואביהוא הוא המקבילה הכוהנית לסיפור עגל הזהב . כשם שזה בא בעקבות התגלות האל במעמד הר סיני , כן גם מות נדב ואביהוא התרחש אחרי...  אל הספר
מוסד ביאליק