נושא נבחר שמונת ימי חנוכת המשכן

פרק ט פותח במילים " ביום השמיני " . הדיווח על הטקסים שנערכו בחנוכת מקדש שלמה מספק לנו את המינוח הטכני ליום זה . שלמה הקריב קורבנות שונים : עולה , מנחה ושלמים ( מלכים א ח , סד ) . זבח השלמים מתואר בפירוט ( שם , סב - סג ) , ושם מופיע השורש חנ "ך ( שתורגם ללשונות אחרות תרגום שגוי : " הקדיש " ) . רש " י הוא הראשון שפירש נכון את חנ " ך ש " הוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה וכן משלי כב , ו ... במדבר ז , פד ... תהלים ל , א ... ובלע " ז קורין לו איניציי " ר ( " ( enseigner ( בראשית יד , יד ) . פירוש זה של השורש חנ " ך מאפשר לנו להבין את מטרת התרומות המיוחדות שתרמו ראשי המטות למשכן ( במדבר ז ) . שנים – עשר ראשי המטות תרמו במשותף מתנות יקרות — שש עגלות משא ושנים – עשר שוורים , כדי שהלוויים בני גרשון ובני מררי יוכלו לשאת בעזרתם את המשכן המפורק . אחר כך , תרם כל אחד מהנשיאים מתנה זהה — קערת כסף אחת ומזרק ( אגן ) אחד , ממולאים בקמח ושמן מובחרים למנחות של סולת , כף זהב אחת מלאה קטורת ובהמות לזבח , שוות במינן ובמספרן . עתה היה אפשר לקרוא למתנות אלה " קורבנות לחנוכת המזבח " (...  אל הספר
מוסד ביאליק