ויקרא ח-י חנוכת המשכן

פרקים אלה ממשיכים את הסיפור של ספר שמות , שויקרא א - ז קטעו אותו . וביתר פירוט : אלוהים ציווה על משה לעשות את אוהל מועד ( שמות כה - לא ) , ולאחר הפסקה עקב חטא העגל ( שם לב - לד ) אנו למדים על הקמתו ( שם לה - מ ) . אך טרם הקדשתו והפעלתו היה על משה לקבל הנחיות בנוגע לקורבנות , תפקידם ושימושם ( ויקרא א - ז ) . פרק ח יספר לנו עתה על הקדשת הכוהנים , פרק ט על האופן המוצלח שבו ניהל אהרון את חנוכת המשכן , ופרק י יספר איך פקדה אותו הטרגדיה במות נדב ואביהוא .  אל הספר
מוסד ביאליק