[ז, לז-לח] סיכום והערה לפרקים ו-ז

] ז , לז [ הציווי על קורבן המילואים מופיע בשמות כט ומתואר בויקרא ח . אם כך , מדוע הוא מוזכר כאן ? אפשר ש " התורה " המיוחדת לקורבן המילואים קדמה במקורה לקטע על קורבן השלמים ( פסוקים יא - כא ) . אם נקבל אפשרות זו , הרי ש " התורה " מנתה את שכר הכוהנים והדברים שנעשים בו ( ומקבילה לכך מבחינת התוכן תימצא בויקרא ח , כו - כט , לא - לג ) , אולם " התורה " הושמטה לאחר מכן כאשר הוכנסו פרקים א - ז בין שמות מ ובין ויקרא ח בגלל החזרה על אותם נושאים בפרק ח . ] ז , לח [ על פי המקור הכוהני קיבל משה את החוקים לבניית המשכן וקודשיו בהר סיני ( שמות לא , יח ; לד , לב ) , אך גם חוקים אחרים מיוחסים להתגלות בסיני ( פרקים כה -כו [ . [( H המונחים " הר סיני " ו " מדבר סיני " ( להלן ) אינם זהים : הר סיני הוא פסגת ההר ממש , ובמקורות שצוטטו לעיל הוא ראש ההר , הוא המקום שבו דיבר משה עם האלוהים ; מדבר סיני הוא מחנה ישראל בסביבות ההר ( שמות יט , א , ב ; במדבר י , יב ) , שם דיבר אלוהים עם משה רק בתוך אוהל מועד ( ויקרא א , א . והשוו שמות כה , כב ; כט , מב ; במדבר ז , פט ) . מדבר סיני הוא המקום לרגלי הר סיני שבו חנו בני יש...  אל הספר
מוסד ביאליק