זבח השלמים — ז, יא-לו

] ז , יא [ שלושה סוגים של זבח שלמים נזכרים כאן , אבל מדוע לא נמנו בפרק ג , העוסק כולו בזבח השלמים ? — תשובה אחת היא שמנות הכוהנים מזבח זה מפורטות כאן ( שם ז , יד , לא - לה ) לצד מנותיהם משאר הקורבנות ( שם ו , ט - יא , יט , כב ; ז , ו - י ) . תשובה אחרת היא אולי הצורך המתמיד בפיקוח כוהני . לדוגמה , סוג אחד של לחם שמתלווה אל קורבן התודה הוא חמץ ( פסוק יג ) , ואסור שיתערב חס וחלילה בלחם שאינו חמץ ( מצות ) ויוקרב על המזבח ( ראו שם ב , יא )! יתרה מזאת , זה הקורבן היחיד שבשרו נאכל על ידי הדיוטות , ואי הקפדה שלהם עלולה להביא לידי חילולו או טימואו ( שם ז , טו - כא ) . לכן הכוהנים חייבים להשגיח על כל שלבי ההקרבה . אבל פסוקים יא - כא ( במרומז ) ופסוקים כב - כג , כח - כט ( במפורש ) מופנים אל ההדיוטות , לא אל הכוהנים , סימן שאחריות הפיקוח עברה מהכוהנים להדיוטות . אש ֶ ר יק רִ יב לה ' — ממילים אלה אנחנו שומעים על היתר לאכול בשר בעלי חיים טהורים , שאי אפשר להקריבם , לדוגמה , בעלי מומים ( שם כב , כא - כה ) ובשר ציד ( שם יז , יג - יד ) . ] ז , יב [ " זבח תודה " הוא שמו המקורי של הקורבן הנזכר בפסוק , ל...  אל הספר
מוסד ביאליק