ב. כרת — כריתה ואובדן מחיי העולם הבא

בתורה מופיעים שמונה עשר מקרי כרת , כולם בכתבים כוהניים , ואפשר לכלול אותם בקטגוריות האלה : זמן קדוש , חומר קדוש , טקסי טהרה , עבודה אסורה ויחסי מין אסורים . והרי פירוטם . א . זמן קדוש . 1 הימנעות מהקרבת קורבן הפסח ( במדבר ט , יג ) . . 2 אכילת חמץ בחג המצות ( שמות יב , טו , יט ) . . 3 עבודה בשבת ( שם לא , יד ) . . 4 עבודה או אכילה ביום כיפור ( ויקרא כג , כט - ל ) . ב . חומר קדוש . 5 אכילת דם ( שם ז , כז ; יז , י , יד ) . . 6 אכילת חלב של הקורבנות ( שם , כה ) . . 7 העתקה של הקטרת קטורת או שימוש לרעה בקטורת ( שמות ל , לח ) . . 8 העתקה של שמן המשחה של המקדש או שימוש לרעה בו ( שם , לג ) . . 9 אכילת קורבן אחרי הזמן המותר ( ויקרא ז , יח ; יט , ח ) . . 10 אכילת קורבן בטומאה ( שם , כ - כא ) . . 11 גידוף , הפרה בוטה של איסור ( במדבר טו , ל - לא ; וראו גם ויקרא כד , טו ) . ג . טקסי טיהור . 12 הימנעות ממילה ( בראשית יז , יד ; הטיהור הוא פיגורטיבי — יהושע ה , ז - ט ) . . 13 אי – היטהרות אחרי מגע במת ( במדבר יט , יג , כ ) . ד . עבודה אסורה . 14 עבודת המולך וצורות אחרות של עבודת אלילים ( ויקרא כ , ב ...  אל הספר
מוסד ביאליק