מעל בשבועה ותשובה — ה, כ-כו

בפסוקים הכתוב מדבר באדם שחטא במעל לאל . המעל כאן הוא שבועת שקר במקרה של מעשה הונאה , עושק או גזל , או מציאת אבדה והכחשת דבר המציאה . כאשר אדם עשה כך , ואחר כך חזר בו והרגיש רגשות אשמה , עליו להחזיר את אשר גזל , עשק או מצא או את הפיקדון שהופקד בידיו או כל דבר אחר שבעטיו נשבע לשקר . את הרכוש , בתוספת חמישית ערכו , יחזיר לבעליו כשיחוש רגשות אשמה , ולאחר מכן ילך לכוהן כדי לתקן את המעוות עם האל . האדם יביא " איל תמים מן הצאן " — או את ערכו — כקורבן אשם , והכוהן יכפר עליו לפני האל כדי לסלוח לו ולפוטרו מרגשות האשמה .  אל הספר
מוסד ביאליק