נושאים נבחרים א. אש"ם — שורש לובש צורה ופושט צורה

השורש אש " ם מתאר את תסמונת החטא , האשמה והעונש . לשורש זה פן פסיכולוגי — עשיית הרע יוצרת רגשות אשמה ופחד מעונש , ולהפך : סבל מחזק את תחושת האשמה . וכך יש לנו מילה אחת שמגשרת על פני כל קורבנות הכפרה : אשם . כאשר החטא נעשה בשוגג , מספיקה " חרטה " כדי לכפר עליו . כאשר החטא נעשה במזיד , יש להביע את החרטה במילים , להתוודות בפה מלא על החטא , והחוטא צריך לקבל על עצמו את העונש . אך לפני שיוכל החוטא לעמוד לפני האל לכפרה , עליו לפצות את האנשים שפגע בהם . בעניינים של משפט אזרחי קודמים בני האדם לאל — חידוש מפתיע . תשובתו של החוטא בחרטה ( אשם ) ובווידוי מפחיתה את החטא שנעשה בזדון לכדי חטא בשגגה , ועל חטא זה אפשר לכפר בקורבן . הווידוי הוא הכלי החוקי שיצרו הכוהנים בישראל כדי להפוך חטא שנעשה במזיד לחטא שנעשה בשגגה , וכך לאפשר כפרה בקורבן . המחוקק הכוהני יצר קטגוריה משפטית חדשה — כפרה מילולית כגורם בהקלת התגובה האלוהית ( וראו עוד על התרומה הכוהנית לדוקטרינת החרטה , ויקרא ה , כ - כה ) . בפסוקים א - ד הווידוי נעשה לפני האל משום שהעברה היא רק כלפיו . אם הנזק המוחשי נגרם לאדם , אפשר להניח שהחוטא יתוודה לפ...  אל הספר
מוסד ביאליק