קורבנות חטאת מדורגים — ה, א-יג

מיד לאחר הדיון בקורבן החטאת בפרק ד , מופיע תיאור של ארבעה מקרים שדרוש בהם טקס הדומה לקורבן חטאת . מדוע החזרה על שני תיאורים כמעט זהים ? — בדיקה קרובה יותר של שתי המערכות של קורבן החטאת מגלה כמה הבדלים , שהבולט בהם הוא שבפסוקים א - יג מדובר בקורבן מדורג , על פי הישג ידו של המקריב .  אל הספר
מוסד ביאליק