נספח א: במדבר יט

הנחת היסוד של קורבן החטאת למי שנטמא בטומאת המת מיוחדת בכך שהיא בפני עצמה יכולה להסביר את הפרטים העיקריים בהכנת אפר הפרה האדומה . א . לכאורה , הדרישה בדבר הפרה האדומה עומדת בסתירה להנחת היסוד של קורבן החטאת , משום שבכל מקום אחר קורבן חטאת הוא שעיר או נקבה מן הצאן , אך להבדל הסבר פשוט : יש צורך בבקר כדי להפיק כמות גדולה של האפר . אי אפשר לבחור בפר משום שהוא מייצג את חטאת הכוהן הגדול ( ויקרא ד , א - יב ; שם טז , יא ) או הקהילה כולה ( שם , יג - כא ) . לכן , משום שבאופן תאורטי על הפרה האדומה למלא את צורכי הטהרה של העם כולו , יש לבחור בנקבה מהבהמה הגדולה ביותר — פרה . יתר על כן , היתה מסורת תנאית שעל פיה נשחטו רק מעט מאוד פרות אדומות אפילו בסוף תקופת בית שני , ומכאן שאפרה של פרה אחת הספיק לזמן רב ( פרה פג , מה ) . ב . " אדמה " ( ויקרא יט , ב ) — הקשר בין הצבע האדום לדם מופיע בחברות פרימיטיביות רבות , ויש לומר שבאופן סמלי עורה האדום של הבהמה מוסיף לכמות הדם בתערובת , כמו שעושים גם עץ הארז ( האדום ) ושני התולעת ( פסוק ו ) , ומגביר את כוחה . תופעה זו מופיעה גם בתרבויות אחרות . לדוגמה , בקרב אנש...  אל הספר
מוסד ביאליק