פרק ד החטאת

פרק זה והפרק הבא אחריו דנים בשני סוגים של קורבנות כפרה : החטאת ( ד , א - ה , יג ) והאשם ( ה , יד - כו ) . קורבנות אלו , בניגוד לקורבנות שקדמו להם ( פרקים א - ג ) הם קורבנות חובה . הם מכפרים על חטאים — עברות על מצוות לא תעשה או פגיעה בקודשים . עברה על מצוות לא תעשה מטמאת את המקדש , ואם המקדש אינו מטוהר על ידי קורבן חטאת תהיה הקהילה בסכנה כי האל ייאלץ לנטוש את המקדש . המשמעויות האתיות העמוקות יותר של הוראה זו נבחנות להלן : נושא נבחר א , הדרך שבה העיקרון היסודי של קורבן החטאת מסביר את הפרדוקס של טקס הפרה האדומה , יידון בנושא נבחר ב , ואילו דוגמאות של הפרשות מאיברי המין יידונו בנושא נבחר ג .  אל הספר
מוסד ביאליק