פרק ג שלמים

קורבן השלמים היה במקור קורבן תודה . אף על פי שהוא מופיע בשלוש צורות שונות ( ראו להלן ) , הרי המטרה הכללית של הקרבתו היא טקס שבאמצעותו יוכלו בני ישראל להכיר בנסים שנעשים להם בחייהם ולהביע את תודתם על נסים אלה .  אל הספר
מוסד ביאליק