פרק ב המנחה

הבאת קורבן מן החי היתה עשויה להיות מעבר להישג ידם של עניי העם , וכדי לאפשר לכל בני ישראל קשר לאל בהקרבת הקורבנות , יצרה המערכת הכוהנית קורבן חלופי לעניים : המנחה ( ראו פילון , על החוקים לפרטיהם א , עמ ' ; 271 ויקרא רבה ח , ד , עמ ' קעב ) . אישוש לעמדה זו אפשר למצוא בתרבות המסופוטמית , שהגדירה באופן מובהק סוגים שונים של דגן כקורבנות העניים : " האלמנה מביאה את קרבנה לכם בקמח זול , הגבר העשיר , בטלה" ( . ( CAD , M . 1 : 331 , s . v . Masatu  אל הספר
מוסד ביאליק