פרק א העולה

הפרק הראשון בספר ויקרא דן לכאורה בקורבן העולה , אולם מאחורי התיאור הטכני של הקורבנות מסתתר מידע רב על מאמצי עם ישראל הנולד והמתהווה להבדיל את דתו מהדתות האליליות בנות זמנו . את הקרבת העולה אפשר לשחזר כך : לאחר שהמקריב סומך את ידו על ראש הקורבן ושוחט אותו , הכוהנים אוספים את הדם , ובעוד המקריב פושט את עור הקורבן , מנתח אותו לרבעים ושוטף את הקרביים ואת הכרעיים , אחד הכוהנים זורק את הדם על כל צדי המזבח . לאחר שהכוהנים עורכים את העצים על המזבח ודואגים ללבות את האש , הם מניחים עליה את נתחי הבשר והכוהן המכהן משגיח על שרפת הקורבן .  אל הספר
מוסד ביאליק