התאולוגיה הכוהנית (P) בפרקים א-טז — סקירה

לדת האלילית שלוש הנחות יסוד : האחת — שהאלים עצמם תלויים בעולם מטא –אלוהי ומושפעים ממנו ; השנייה — שהולדתן של אין ספור ישויות טובות וישויות רעות היא בעולם המטא – אלוהי ; והשלישית — שאם יוכלו בני אנוש לינוק מעולם זה , תעניק להם היניקה כוח מאגי לכפוף את האלים לרצונם ( ראו קויפמן א , עמ ' . ( 350 - 297 לדעת למברט " נוצר הרושם שבדת היומיומית ( במסופוטמיה ) שלט הפחד מפני כוחות הרע ומפני המגיה השחורה יותר מששלטה בה הסגידה החיובית לאלים ... העולם נתפס כמלא שדים רשעים שאולי יחוללו צרות בכל תחום בחיים . אם יתקפו השדים האלה , אפשר שהטקס יביא מזור ... בני אדם , כמו השדים , יכולים להרע לאדם אחר באמצעות מגיה שחורה , וגם במקרה כזה יש צורך בטקס המתאים " ( למברט , שלוש נבואות , עמ ' . ( 194 התאולוגיה הכוהנית מתנגדת להנחות אלה ומציבה את קיומו של אל עליון אחד שאינו נאבק בעולם גבוה יותר או בשווים לו . עולם השדים נמחק , ואין כל מאבק עם צר אוטונומי משום שכזה אינו קיים . עם מותם של השדים נותר רק יצור אחד שיש לו כוחות " דמוניים " — האדם . הכוח האנושי , שניחן ברצון חופשי , גדול מכל כוח שיוחס לאדם בחברה האלילית...  אל הספר
מוסד ביאליק