מבנה ספר ויקרא

אפשר להדגים את שלמותו ואחדותו של ספר ויקרא . הוא שונה בבירור מספר במדבר : ספר ויקרא הוא ספר סטטי , וספר במדבר הוא דינמי . לאורך כל ספר ויקרא עם ישראל חונה בסיני , ואילו בספר במדבר הוא מתכונן למסע במדבר , יוצא למסע הזה ומשלים אותו . לעומת גבול ברור זה , אין הגבול התוחם את ספר ויקרא מספר שמות חד באותה מידה . אמנם יש הבדל תוכני — ספר שמות מסתיים בבניית המשכן ובהקמתו ( לה - מ ) , וספר ויקרא פותח בחוקי הקורבנות ( א - ז ) — אולם נקודת המעבר מטושטשת : הפסוק הפותח את ספר ויקרא איננו שלם , ויש לו זיקה לשונית ודקדוקית לשמות מ , לד - לה . ולמרות זאת , יש סימוכין להפרדת ספר ויקרא מספר שמות . פסוקי הסיום של שמות ( מ , לו - לח ) מתארים בקצרה את תפקיד הענן ועמוד האש כהולכים לפני המחנה ומובילים את העם , והם הוכנסו למקומם כמבשרים את התיאור המפורט שיופיע בבמדבר ט , טו - כג . אלן פרנקל ( חומש מרים ) הראתה שפסוקי סיום " מתפרצים " אלה הם רובד כוהני מאוחר , שאציין אותו כ – , HR העורך הגלותי ( . ( exilic redactor כלומר פסוקים לו - לח בספר שמות , פרק מ , הם " קדימון" לספר במדבר , והם מייצגים את נקודת ההשקפה ש...  אל הספר
מוסד ביאליק