מבוא

ספר ויקרא כולו ערכים . כל פרק וכמעט כל פסוק חדורים ערכים . אמירה זו תפתיע רבים , שכן התפיסה הרווחת היא שספר זה כולו פולחן וטקס , וביניהם הקרבת קורבנות וטקסי טומאה וטהרה . ואמנם , צודקים גם אלה שתופסים כך את הספר . אכן , ספר ויקרא דן בפולחן ובטקס . ואולם אלו שקוראים במשנה זהירות יגלו מתחת לרובד הטקסי רשת מסועפת של ערכים המבקשת לעצב את יחסינו עם אלוהים ועם הזולת . האנתרופולוגיה מלמדת אותנו שחברה שמבקשת להציג את ערכיה הבסיסיים ולשמרם , מסתירה אותם בטקס . מה יכול להיות הגיוני יותר ? המילים נושרות משפתותינו כנשור עלי השלכת מהעץ , אך הטקסים חוזרים על עצמם בפריחה מחודשת . הטקסים חזותיים ושיתופיים , והם משתקעים בזיכרוננו עוד בגיל הרך ומתעצמים בכל פעם שאנחנו חוזרים עליהם . ברור שכאשר אין הטקס ממחיש את המחויבות התאולוגית שלנו הוא הופך ליצור גשמי תמוה , לאמונה תפלה או לעבודת אלילים זוטא . הטקס הוא שירתה של הדת המובילה אותנו לרגע של התעלות , אם ייכשל טקס בשל היותו חסר תוכן או מתעתע הרי שהחטיא את מטרתו ואיבד את תועלתו . על הטקס לסמל משהו שמעבר לו עצמו , אותו משהו שהשגתו מגבירה את משמעות החיים ואת ע...  אל הספר
מוסד ביאליק