רשימת האיורים והלוחות

עמ' האיורים איור : 1 מעגל ויקרא 611 איור : 2 תוכנית המשכן 211 איור : 3 טהרת קודש – הקודשים 331 איור : 4 הבחנות כוהניות 931 איור : 5 הסיווג במקור הכוהני 102 איור : 6 תפיסת המרחב בספר הקדושה 248 איור : 7 שמיטה ויובל על פי הרמב " ם 302 איור : 8 ערכי הנדרים 315 הלוחות לוח : 1 הליכי הטהרה ותוצאותיהם 148 לוח : 2 הליכי הטהרה ותוצאותיהם בזיקה לחול 150 לוח : 3 הליכי הטהרה ותוצאותיהם בזיקה לקודש 152  אל הספר
מוסד ביאליק