תוכן העניינים

פתח דבר ה רשימת הקיצורים יא רשימת האיורים והלוחות יד מבוא 1 מבנה ספר ויקרא ; 6 התאולוגיה הכוהנית ( P ) בפרקים א - טז — סקירה 8 ויקרא א - ז : הקורבנות 17 פרק א : העולה 23 נושאים נבחרים : א . הניגוד בין בני ישראל ובין עובדי האלילים ; 23 ב . שותפות עם העם ; 24 תולדות קורבן העולה 26 פרק ב : המנחה 27 נושא נבחר : קורבן העניים 27 פרק ג : שלמים 30 נושא נבחר : קורבן השמחה 30 פרק ד : החטאת 32 נושאים נבחרים : א . " תמונת דוריאן גריי " ; 32 ב . פרדוקס הפרה האדומה 35 נספח א : במדבר יט ; 43 נספח ב : הפרשות מאיברי המין 45 פרק ה : קורבנות , מעל , תשובה 47 קורבנות חטאת מדורגים — ה , א - יג 47 נושאים נבחרים : א . אש " ם — שורש לובש צורה ופושט צורה ; 47 ב . דחיית הטהרה האישית 48 קורבן אשם — ה , יד - כו ; 51 מעל — ה , יד - טו ; 52 חשד למעל בקודש ה , יז - יט ; 55 עברות שנעשו בשגגה ; 56 מעל בשבועה ותשובה — ה , כ - כו 57 נושאים נבחרים : א . הפרדוקס ; 57 ב . הדוקטרינה הכוהנית של התשובה 58 פרקים ו - ז : חובות הכוהנים בעבודת הקורבנות 61 נושאים נבחרים : א . הידבקות הקדושה ; 61 ב . כרת — כריתה ואובדן מחיי העולם ה...  אל הספר
מוסד ביאליק