פתח דבר

הרב פרופ ' יעקב מילגרום ( ברוקלין תרפ " ג — ירושלים תש " ע ) כל הנזקק לעיון בספר ויקרא יודע כי יעקב מילגרום ז " ל היה מרי דהאי שמעתתא . לפירושו האנגלי המונומנטלי לספר ויקרא בסדרת 2001 - 1991 ) A nchor bible ) המחזיק שלושה כרכים עבי כרס , ובהם 2714 עמודים עתירי ידע , אין תחליף , ועוד שנים הרבה לא יהיה חיבור מונומנטלי כמותו . מאז שנת 1970 החל מילגרום לפרסם מאמרים מדעיים בתחום הפולחן הישראלי כפי שהוא משתקף במקרא ובמקורות בתר מקראיים , בייחוד בכתבי כת מדבר יהודה . מילגרום לא היה , ואיננו , יחיד בין חוקרי המקרא שעשו את הפולחן למרכז מחקריהם . המיוחד במילגרום הוא השילוב המנצח של חקר המקרא הקלסי , כולל פילולוגיה וידע המזרח הקדום , עם ספרות חז " ל — הממשיכה הטבעית של ההלכה המקראית — והאנתרופלוגיה . לקורא המודרני חלקים עיקריים בספר ויקרא העוסקים בקורבנות ובדיני טהרה וטומאה נראים זרים ומוזרים , עולמו הרחוק כל כך מעולמם של הקדמונים מרוחק עוד יותר מהבנת עולמם הרוחני והדתי . טקסי המקדש ודקויותיהם אינם מעניינים אותו . מילגרום במחקריו , ויותר מכך בפירושיו ( לספרי ויקרא ובמדבר ) מנסה לחשוף בפני הקורא ו...  אל הספר
מוסד ביאליק