שנת הפורענות - 1938

הבהרה : פרק זה מהווה את תיאור פעילותם של מרדכי שנהבי ומנחם בדֶר בשנים הנוראות ערב מלחמת העולם והשואה . התיאור מתבסס , כרגיל , על מכתביו של מרדכי שנהבי , ובמקרה זה מובאים גם קטעים רבים מרשימותיו ומכתביו של מנחם בדֶר , שהשתמרו במקורם בארכיון בגבעת – חביבה . שילוב הקטעים הללו נראה לנו הכרחי להבנת שלמות מעשי ההצלה של שניהם . אולם חובה היא להזכיר שרוב הקטעים הללו הופיעו כבר בדפוס במהדורות הספר של מנחם בדֶר 'שליחויות עצובות ' . המהדורה הראשונה הופיעה ב – , 1954 בהוצאת ' ספרית פועלים ' , והאחרונה והמעודכנת , עם מבוא של ד " ר שלמה שאלתיאל , בהוצאת קרן ' חבצלת ' , בשנת . 1995 ' המודֶל הווינאי ’ שנת 1938 הייתה שנת מפנה במדיניותו של היטלר , מתקופה של שלום מזויף להתפשטות ולכיבושים הטריטוריאליים שבישרו את ראשיתה של מלחמת העולם השנייה . המפנה הוכן בקפידה במחצית השנייה של , 1937 על ידי שינויים בניהול מדיניות החוץ , בפיקוד על הצבא ובאוצר המדינה . כך הוחלף היאלמר שאכט על ידי פונק , במקום פון נויראט בא ריבטנרופ והגנרלים בלומברג ופריטש פוטרו מהפיקוד על הצבא . בעקבות הפיטורים בצמרת בא טיהור בכל עמדות המפת...  אל הספר
יד יערי