ערב מלחמת העולם השנייה

שליחותו של שנהבי להצלת הרכוש היהודי בביולטין הקיבוץ – הארצי מינואר , 1936 מסופר שמנחם בדֶר ַּ חזר לביתו לאחר שעמל להשיג באירופה הלוואות לחיזוק משקי הקיבוצים בהתיישבות ולהבטחת קיומם של הקיבוצים במושבות , שסבלו מחוסר עבודה . בשובו ארצה חזר בדֶר ַּ אל המחלקה הכלכלית של הקיבוץ – הארצי , ועד כמה שידוע לא תכנן נסיעה נוספת לחו " ל , אך ביקש ששנהבי ישוחרר כדי להחליפו . ואכן , בישיבת הוועד הפועל של הקיבוץ – הארצי ב – , 15 . 3 . 1936 הוצגה תביעה לשחרורו של שנהבי לשורה של תפקידים בחו " ל , שגבולותיהם לא הוגדרו בבירור , ומעל כולם ריחפה עננה של אי – בהירות . כיוון ששנהבי היה אמור לטפל בהלוואות לקיבוצים , קיים הוועד הפועל דיון ארוך ומפורט לקביעת תור הקיבוצים , שייהנו מהן . משימתו הנוספת הייתה איסוף תרומות לקופת החולים של ההסתדרות . שנהבי לא הסתפק בהשגת הלוואות והציב לעצמו מטרה רחבה ומקיפה יותר : בשנת 1936 פעלה באירופה קבוצה קטנה של שליחים , שמטרתה הייתה גיוס אמצעים לבניין הארץ , ותוך כדי פעילות זו התברר להם שפעולתם היא , למעשה , גם פעולת הצלה מובהקת . שנהבי , כדרכו , לא התקשה לעבור מעיסוק אחד לשני ,...  אל הספר
יד יערי