גרמניה

לאחר שנה במשמר –העמק בפרוס שנת תר " ץ היה שנהבי בן עשרים ותשע . לאחר שבילה שנה של חברות מלאה במשמר – העמק , החל להשתחרר בהדרגה מהמועקה ומהדיכאון בהם היה שרוי לאחר סיומה העגום של פרשת יחסיו עם רחל . כל ניסיונותיו לחזור ולקרבה אליו מחדש , ולו רק על ידי קשר בעיסוק משותף ללא קורטוב של אהבה - עלו בתוהו . נותרה רק ידידות חיוורת ובלתי – מחייבת , שאף היא נחלשה בשל המעבר של רחל לתל – אביב ומאמציה לבנות לעצמה חיים עצמאיים וחדשים עם המחנך והמשורר זאב , כך שגם שנהבי נאלץ להגיע למסקנה שעליו לפתוח פרק חדש בחייו . כעת חש את עצמו כאיש קיבוץ שיש לו בית , ובתוכו ולמענו יוכל לעבוד בכל תחום פעולה שיבחר לעצמו . ובתוך כך הוברר לו , שנפתחות בפניו אפשרויות רבות ליוזמות חדשות , מפעלים מרתקים ופעילות אינטנסיבית , שתבלע את כל מרצו ועתותיו , עד שהעבר הכאוב יידחק וייהפך לדף נשכח בתוכם של חיים עשירים ותוססים . שנהבי לא נזקק לחיפושים של שדה פעולה . הוא קיבל מכתב משמואל גולן מברלין , שבאותה עת למד שם פסיכולוגיה וניסה להקים את תנועת השומר –הצעיר בגרמניה . גולן שקל כיצד לכלכל את מעשיו על מנת שיצליח למלא את שתי ההתחייבו...  אל הספר
יד יערי