חינוך חדש בקן ורשה

שנהבי ותורת החינוך החדש כנזכר לעיל , בתקופת חייו בבית – אלפא גילה שנהבי עניין רב בחברת הילדים שהייתה צמודה לקיבוץ ושכ ְ נה במחנה ארעי בצריפים במורד הגלבוע . המגעים שלו עם המחנכים והחניכים בחברת הילדים הטביעו עליו רושם עמוק , למרות שהיה מדובר עדיין רק בניסיון צנוע וראשיתי . אבל שנהבי ראה בגרעין זעיר זה את ’ תורת החינוך החדש ' - שנולדה הודות למחנכים מעולים ובעלי חזון פדגוגי במערב אירופה ובארצות – הברית וכעת החלה להיקלט גם בקיבוצים שזה עתה עלו על הקרקע בעמק יזרעאל . במבטו הבוחן זיהה שנהבי בצעדים ההססניים והראשוניים אלפא את הבשורה ליצירת שיטת חינוך מקורית ומודרנית בתנועת העבודה בכלל , ובתנועה הקיבוצית בפרט . היה זה אליהו רפופורט , שהביא לחברת הילדים את רוחו של החינוך הפרוגרסיבי שצמח בשני העשורים הראשונים למאה העשרים בעת ובעונה אחת הברית - על ברכי תורתו של ג ’ והן דיואי ובאירופה - בהשראת תורותיהם של ברנהלד אוטו , מריה מונטסורי , זיגפריד ברנפלד ועוד רבים אחרים . החינוך הפרוגרסיבי דגל בשחרור הילד , בשיתוף בני הנוער בתהליכי הלמידה תוך חתירה לחברה חדשה וצודקת יותר , ובמקביל לתורות הללו פרצה תור...  אל הספר
יד יערי