ועידה עולמית של השומר–הצעיר, פופרד, צ'כוסלובקיה, .1935 מימין לשמאל: ריפמן, חזן, יערי, לוריא