הקונגרס הציוני בווינה, .1925 מימין: מרגוט קלאוזנר, שנהבי, צבי זוהר, צבי לוריא