פולין

שליחות בתנועת השומר – הצעיר בגולה ראשיתה של תנועת השומר – הצעיר הייתה בווינה בשנות מלחמת העולם הראשונה , ומשם התפשטה לגליציה ( החלק הדרומי של פולין , שהשתייך מסוף המאה ה –18 לקיסרות האוסטרית ) . במקביל , לאחר מלחמת העולם הראשונה קמה התנועה השומרית בחלקה הצפוני של פולין , שהיה עד אז בשטח הכיבוש הרוסי . ב – 1919 התקבלה בוועידת התנועה בפולין החלטה על איחוד התנועות השומריות בפולין ובגליציה , אך החלטה זו לא מומשה מעולם ושתי התנועות המשיכו להתקיים בנפרד . בראשית שנות העשרים קמו תנועות שומריות כמעט בכל מדינות אירופה המזרחית . התנועות הללו התפתחו והתגבשו על פי הדגם שראשיתו הייתה בווינה . לאחר מהפכת אוקטובר קמה ברוסיה תנועת נוער ציונית , שגם היא כינתה עצמה בשם השומר – הצעיר , אך מכיוון שהתפתחה בצל רדיפות המשטר הסובייטי , הייתה מטבע הדברים שונה מהתנועות השומריות שבארצות האחרות . הוועידה העולמית הראשונה של השומר – הצעיר התקיימה בוורשה בשנת , 1924 ביוזמתה של התנועה הפולנית . עולי השומר – הצעיר וקיבוציו בארץ לא הצליחו עד אז להתאגד . הם קיימו אמנם פגישת שומרים בבית – אלפא , חודשים ספורים לפני הוועיד...  אל הספר
יד יערי