יוצאי בוצ'ץ' בגדוד שומריה. שנהבי בשורה ראשונה למטה